खरंच नगरसेवकांची आवश्यकता आहे का? नगरसेवकांमुळे खरंच शहराचा विकास होतो का?

Table of Contents

Is there a need for corporators? पुणे महानगरपालिकेत गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रशासकराज कारभार सुरू आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचे मानधन व वाहन खर्चापोटी होत असलेला ४ कोटी १९ लाख रुपयांचा खर्च वाचला आहे.

नगरसेवकांमुळे खरंच शहराचा विकास होतो का?
सर्वसामान्य नागरिकांची कामे ते करतात का?
खरंच नगरसेवकांची आवश्यकता आहे का? Is there a need for corporators?

खरे तर महापालिकेत नगरसेवकांची खरोखरच आवश्यकता आहे का.


दरवर्षी नागरिकांच्या माथी करवाढीचा बोजा टाकून व आता तर पाणीपट्टी कर देखील आकारला जाणार आहे. आतापर्यंत नगरसेवकांनी रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, कचरा समस्या, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग, मैदाने, क्रीडांगणे, आरोग्यविषयक सुधारणा, ड्रेनेज, पदपथ, सार्वजनिक दवाखाने, बागा यांमध्ये किती सुधारणा केल्या व त्यामुळे करदात्यांना किती फायदा झाला?

पण पाच वर्षांनी नगरसेवकांच्या संपत्तीत वाढ झालेली पाहायला मिळते!

हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. करदात्या नागरिकांकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपये कर वसूल केला जातो.

 मग विकास कामे का होत नाहीत?  

यामुळे एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून विचार केला तर महापालिकेत खरोखरच नगरसेवकांची आवश्यकता आहे का?

याचा विचार करदात्यांनी व मतदारांनी करण्याची वेळ आली आहे आणि तो केलाही पाहिजे. यामुळे महापालिका निवडणुकीत दर पाच वर्षांनी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही वाचेल. ‘करदाता जागा हो,

नगरसेवक म्हणजे काय?


नगरसेवक हा महापालिकेतील प्रभागाचा निवडून आलेला प्रतिनिधी असतो. ते प्रभागातील नागरिकांद्वारे थेट निवडले जातात आणि प्रभागाच्या विकास आणि कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार असतात. ते स्थानिक नागरी संस्थेमध्ये त्यांच्या प्रभागातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी जबाबदार असतात.

नगरसेवकांची कर्तव्ये काय?


नगरसेवकाची कर्तव्ये म्हणजे त्यांच्या प्रभागातील लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणे आणि शासकीय धोरणांची योग्य अंमलबजावणी आणि प्रभागातील नागरी सेवांचे योग्य कामकाज सुनिश्चित करणे. त्यांनी लोकांमध्ये त्यांच्या हक्क आणि कर्तव्यांबद्दल जागरुकता निर्माण करणे आणि स्थानिक नागरी संस्थांमध्ये त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या प्रभागातील कोणतीही समस्या स्थानिक नागरी संस्थेच्या लक्षात आणून देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यांनी तक्रारींचे जलद निवारण करणे आणि त्यांच्या प्रभागातील समस्या सोडविण्यासाठी इतर नगरसेवकांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी आणि निधीचा योग्य विनियोग सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी काम करणे आवश्यक आहे.

नगरसेवकांची कामे.काय?


1. त्यांच्या प्रभागातील लोकांचे प्रतिनिधीत्व करा आणि सरकारी धोरणांची योग्य अंमलबजावणी आणि प्रभागातील नागरी सेवांचे योग्य कामकाज सुनिश्चित करणे.

2. लोकांमध्ये त्यांच्या हक्क आणि कर्तव्यांबद्दल जागरुकता निर्माण करणे आणि स्थानिक नागरी संस्थांमध्ये त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करणे.

3. त्यांच्या प्रभागातील कोणतीही समस्या स्थानिक नागरी संस्थेच्या लक्षात आणून देणे..

4. तक्रारींचे जलद निवारण सुनिश्चित करणे.

5. त्यांच्या प्रभागातील समस्या सोडवण्यासाठी इतर नगरसेवकांशी समन्वय साधने .

6. स्थानिक संस्थेचा महसूल वाढवण्यासाठी आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी कार्य करणे.

7. स्थानिक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हा आणि त्यांच्या प्रभागाच्या हितासाठी वकिली करणे.

8. त्यांच्या प्रभागातील विकास कामांचे निरीक्षण करा आणि ते वेळेत पूर्ण झाले आहेत याची खात्री करणे.

9. शासनाच्या कल्याणकारी योजना त्यांच्या प्रभागात योग्य रीतीने राबविण्यात येत असल्याची खात्री करणे.

10. स्थानिक सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हा आणि नागरिकांच्या गरजा आणि चिंता समजून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधने .

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *