मोजमाप पुस्तक आणि त्याचा उपयोग , त्याचे प्रकार ची माहिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मोजमाप पुस्तक याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.. आपण आपल्या परिसरात चालू कोणतेही विकास काम पाहत असाल तर मोजमाप पुस्तक याबद्दल आपल्याला माहिती असायला हवी… कोणतेही काम जसे की, ग्रामीण व शहरी भागात चालू असलेले रस्ते/नाली/ पुल/शासकीय इमारत जसे, शाळा, दवाखाना व इतर बांधकामाचे नियमानुसार जस जसे टप्पे पूर्ण होत जातात तस तसे मोजमाप पुस्तक कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडण भरण्यात यायला हवे.. परंतु असे होत नाही.

कामावर नियंत्रक असलेले कनिष्ठ अभियंता आणि ठेकेदार बऱ्याच प्रकरणात / विकास काम पूर्ण झाल्यावर मोजमाप पुस्तके भरतात… म्हणजे मोजमाप पुस्तकात अश्या बाबींचाही उल्लेख होतो, ज्या प्रत्यक्षात विकास कामात वापरलेल्या नाही.. म्हणून सजग नागरिकांनी काम चालू असतानाच वेळोवेळी कामाच्या प्रत्येक टप्प्याचे gps tag असलेले फोटो काढावेत.

जेणेकरून अगर मोजमाप पुस्तकामध्ये प्रत्यक्षात कामावर न वापरलेल्या वस्तूंचा उल्लेख आढळल्यास आपल्याकडे तक्रार करण्यासाठी भक्कम पुरावा असतो.. आणि शक्यतो काम चालू असतानाच मोजमाप पुस्तकांची मागणी करून केलेल्या कामांचा आणि उचललेल्या बिलांचा तपशिल पहावा.. बऱ्याच ठिकाणी मोजमाप पुस्तके लवकर बाहेर येऊच दिले जात नाही.. कारण कोणत्याही कामात भ्रष्टाचार झाला हे सिद्ध करण्यासाठी मोजमाप पुस्तक महत्त्वाची भूमिका निभावते..

What is a measurement book?

मोजमाप पुस्तक म्हणजे काय? आणि त्याचा उपयोग? What is a measurement book?


प्रत्येक विकास कामांची मोजमाप नोंदवण्यासाठी मोजमाप पुस्तिका ठेवली जाते. सार्वजनिक संस्थेच्या कामांच्या बाबतीत हे खूप महत्वाचे आहे आणि म्हणून मोजमाप पुस्तिका काळजीपूर्वक ठेवली जाते. मोजमाप पुस्तक हे एक पुस्तक किंवा रेकॉर्ड आहे जे सर्वेक्षणकर्ते आणि इतर भू सर्वेक्षण तंत्रज्ञांनी जमिनीचे किंवा इतर क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करताना केलेल्या रेषीय, कोनीय आणि इतर मोजमापांचा मागोवा ठेवण्यासाठी वापरले जाते. त्यामध्ये सामान्यत: तपशीलवार नोट्स, आकृत्या आणि सर्वेक्षण क्षेत्राचे रेखाचित्र तसेच मोजमाप आणि गणना समाविष्ट असते.

मोजमाप पुस्तक आणि त्याचे प्रकार काय आहे?

मोजमाप पुस्तक हे एक दस्तऐवज आहे जे सिव्हिल अभियांत्रिकी आणि बांधकामामध्ये प्रकल्पाच्या दरम्यान घेतलेल्या सर्व मोजमापांची नोंद करण्यासाठी वापरले जाते. यामध्ये सामान्यत: सर्वेक्षक, कंत्राटदार किंवा अभियंता यांनी घेतलेल्या सर्व मोजमापांचा समावेश असतो, जसे की खोलीचे परिमाण किंवा भिंतीचे स्थान. मोजमाप पुस्तकांमध्ये विशिष्ट सामग्रीशी संबंधित खर्चाचा समावेश असू शकतो, जसे की काँक्रीट, दगड किंवा स्टीलच्या किमती. मापन पुस्तके दोन मुख्य प्रकार आहेत:

1. मानक मोजमाप पुस्‍तक: या प्रकारच्‍या मापन पुस्‍तकामध्‍ये विविध प्रकारच्‍या प्रकल्‍पांसाठी मानक मापनांचा समावेश होतो. इमारतीच्या किंवा संरचनेच्या विविध घटकांचे परिमाण रेकॉर्ड करण्यासाठी हे सामान्यत: कंत्राटदार आणि सर्वेक्षणकर्त्यांद्वारे वापरले जाते.
2. औपचारिक मोजमाप पुस्‍तक: या प्रकारच्‍या मापन पुस्‍तकाचा वापर पायाभूत सुविधा किंवा सार्वजनिक कामांसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांसाठी केला जातो. त्यात तपशीलवार मोजमाप, खर्च आणि प्रकल्पाशी संबंधित इतर माहिती समाविष्ट आहे.

या बाबत खालील मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे:

केलेल्या कामासाठी किंवा प्रदान केलेल्या इतर सेवांसाठी कंत्राटदार आणि इतरांना देयके मोजमाप पुस्तिकेत नोंदवलेल्या मोजमापांच्या आधारे केली जातात.

■ मोजमाप पुस्‍तक हा सर्व हिशोबांचा आधार असतो मग ते कंत्राटदारांनी किंवा विभागीय पातळीवर काम करणार्‍या मजुरांनी केलेली कामे असोत किंवा मिळालेले साहित्य असो. असे लिहिले की व्यवहार सहजपणे शोधता येतात. ही पुस्तके अत्यंत महत्त्वाची लेखा नोंदी मानली जातात आणि अत्यंत काळजीपूर्वक आणि अचूकपणे ठेवली जातात.

मोजमाप सुरू करताना नोंदी..

नोंदवल्या जाणार्‍या मोजमापांचा प्रत्येक संच नोंदीसह सुरू झाला पाहिजे:

केलेल्या कामांच्या बिलांच्या बाबतीत:

 • 1. करार/अंदाजात दिलेल्या कामाचे पूर्ण नाव.
 • 2. कामाचे स्थान.
 • 3. कंत्राटदाराचे नाव.
 • 4. कराराची संख्या आणि तारीख.
 • 5. काम सुरू करण्यासाठी लेखी आदेशाची तारीख.
 • 6. कामाची वास्तविक पूर्णता तारीख.
 • 7. रेकॉर्डिंग मोजमाप तारखा.
 • 8. मागील मोजमापांचा संदर्भ.

साहित्य पुरवठ्याच्या बिलाच्या बाबतीत:

 • 1. पुरवठादाराचे नाव.
 • 2. पुरवठा ऑर्डर/कराराची संख्या आणि तारीख.

प्रकरणाला लागू असलेल्या खालीलपैकी एका फॉर्ममध्ये पुरवठ्याचा उद्देश:

 • 1. स्टॉक (स्टॉक हेतूसाठी सर्व पुरवठ्यासाठी.
 • 2. कामासाठी थेट जारी करण्यासाठी “खरेदी” (अंदाजात दिलेल्या कामाचे पूर्ण नाव नमूद केले आहे).
 • 3. करारासाठी जारी करण्यासाठी (अंदाजात दिलेल्या कामाचे पूर्ण नाव) साठी “खरेदी”.

पुरवठा सुरू करण्यासाठी लेखी आदेशाची तारीख.
प्रत्यक्ष पुरवठा तारीख.
अमूर्त लेखन

■ त्यानंतर मोजमाप करून योग्य गोषवारा तयार केला जातो.

 • चालू खाते बिल बाबतीत क्रॉस संदर्भ.
 • चालू कराराच्या संदर्भात मोजमाप घेतल्यास, मोजमापांच्या शेवटच्या संचाचा संदर्भ, असल्यास, दिला जातो.
 • पूर्ण होण्याच्या तारखेचे रेकॉर्डिंग.
 • जर संपूर्ण काम किंवा करार पूर्ण झाला असेल, तर पूर्ण होण्याची तारीख योग्यरित्या नोंदवली जाते.

■ जर घेतलेली मोजमाप चालू खात्यावरील मोजमापांचा पहिला संच किंवा पहिली आणि अंतिम मोजमाप असेल, तर ही वस्तुस्थिती मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदींमध्ये योग्यरित्या नोंदवली जाते आणि नंतरच्या बाबतीत, पूर्ण होण्याची वास्तविक तारीख नोंदवली जाते.

 • मोजमापांचे व्यवस्थित रेकॉर्डिंग
 • सर्व मोजमाप मोजमाप पुस्तिकेत सुबकपणे नोंदवले जातात.
 • कंत्राटदाराची स्वाक्षरी

मापनाच्या प्रत्येक संचासाठी कंत्राटदाराची किंवा त्याच्या/तिच्या अधिकृत प्रतिनिधीची स्वाक्षरी मोजमाप पुस्तिकेत घेतली जाते.

 • शाई मध्ये मोजमाप
 • मोजमाप शाईमध्ये रेकॉर्ड केले जाते.
 • मोजमाप दुरुस्ती

कोणतीही एंट्री मिटवली किंवा ओव्हरराईट केलेली नाही. चूक झाली असल्यास, चुकीचे शब्द किंवा आकडे ओलांडून आणि दुरुस्त करून ती दुरुस्त केली जाते. अशा प्रकारे केलेली दुरुस्ती अधिकारी रेकॉर्डिंग/तपासणी मोजमापाद्वारे आरंभ आणि दिनांकित केली जाते.

मापन पत्रकाचा उपयोग काय आहे?

मापन पत्रक हे एक साधन आहे जे एखाद्या वस्तू किंवा व्यक्तीचे मोजमाप रेकॉर्ड करण्यासाठी वापरले जाते. कालांतराने घेतलेल्या मोजमापांचा मागोवा ठेवण्यासाठी हे एक मौल्यवान साधन आहे आणि ते उत्पादन, बांधकाम, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रांसारख्या विविध सेटिंग्जमध्ये वापरले जाऊ शकते. मोजमापांचा मागोवा घेताना अचूकता आणि सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच मापनांमध्ये उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही समस्या ओळखण्यात मदत करण्यासाठी मापन पत्रके वापरली जातात.

■ जेव्हा कोणतेही मोजमाप रद्द केले जाते किंवा नाकारले जाते तेव्हा ते रद्द करण्याचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या दिनांकित आद्याक्षरांनी किंवा त्याच्या/तिच्या आदेशांच्या संदर्भाद्वारे, ज्या अधिकाऱ्याने मोजमाप केले त्या अधिकाऱ्याने दिलेले आद्याक्षर, रद्द करण्याची कारणे देखील नोंदवली जाणे आवश्यक आहे.

मोजमाप पुस्तकांची पृष्ठे मशीन क्रमांकित आहेत.


नोंदी सतत रेकॉर्ड केल्या जातात आणि कोणतेही रिक्त पृष्ठ सोडले किंवा फाटलेले नाही. कोणतीही पृष्ठे किंवा जागा अनवधानाने रिकामी सोडल्यास ती कर्णरेषेद्वारे रद्द केली जाते, रद्दीकरण प्रमाणित आणि दिनांकित केले जाते.

मोजमाप पुस्तकात लिहिण्याचे नियम काय आहेत?

 • 1. मोजमाप घेताना आणि मोजमाप पुस्तकात नोंदवताना नेहमी मेट्रिक प्रणाली वापरा.
 • 2. मोजमापाचे एकक समाविष्ट करून सर्व मोजमाप स्पष्ट आणि संक्षिप्त पद्धतीने नोंदवा.
 • 3. मोजमाप अचूकपणे घेतल्याची खात्री करा आणि कोणतीही गोलाकार स्पष्टपणे दर्शविली आहे.
 • 4. मोजमापांमध्ये कोणतीही विसंगती किंवा विसंगती नोंदवा.
 • 5. घेतलेल्या मोजमापांची तारीख आणि वेळ नोंदवा.
 • 6. मोजमाप करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव नोंदवा.
 • 7. मोजल्या जात असलेल्या वस्तू किंवा वस्तूंचे संक्षिप्त वर्णन समाविष्ट करा.
 • 8. सर्व मोजमाप सुवाच्य आणि सहज समजतील याची खात्री करा.

केवळ अधिकृत व्यक्तींद्वारे मोजमापांचे रेकॉर्डिंग कीले जाते.

आपणही आपल्या परिसरात चालू असलेल्या विकास कामांची मोजमाप पुस्तिका बघून कामाप्रमाने नोंदी घेतल्या किंवा कसे याचा तपशील पहावा..

आपल्याला एखाद्या कार्यालयातील जसे की, ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका, उपविभागीय अभियंता जि प बांधकाम, उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व इतर कार्यालयातील पूर्ण मोजमाप पुस्तकें सार्वजनिक करावयाची असल्यास, त्यासाठी निवेदने उपलब्ध करून दिलेली आहेत..माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरिकांनी सदर निवेदने जरूर दाखल करावीत.. मोजमाप पुस्तक व त्याविषयी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी भेट द्या पुढील संकेत स्थळावर.. 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *