Aamdar Rajesh Padvi शेत शिवार रस्ता आपल्या स्थानिक विकास निधीतून काम.

स्थानिक विकास निधीतून काम
Aamdar Ma. Rajesh Padvi 

शहादा-तळोदा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार मा.राजेश पाडवी साहेब यांच्या स्थानिक विकास निधीतून जाम ग्रामपंचायत येथील मेन रोड ते शेताकड़े जाणारा 2 किलोमीटर शेत शिवार रस्ता आपल्या स्थानिक विकास निधीतून काम परिपूर्ण.

शेताकडे जाणारा शेतशिवार रस्ता बरेच वर्षापासून रखडलेल्या अवस्थेत होता पावसाळ्याच्या दरम्यान शेतकऱ्यांना येणे जाणे त्रासदायी झाले होते.

बैलगाडी/दुचाकी येणे जाणे शक्य होत नव्हते अतिशय 1 किलोमीटर पर्यंत शेतकऱ्यांना खते बियाणे अवजारे खांद्यावर घेऊन जावे लागत होते.

अशा अवस्थेत गावकऱ्यांनी मला कळवताच मी मा.जिल्हा परिषद सदस्य सुनिल दादा चव्हाण यांना कळविले व त्यांनी आमदार राजेश पाडवी साहेबांना फोन केला व प्रतक्ष भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या बद्दल अडचणी देत प्रस्ताव/ग्रामपंचायत ठराव दिले व तातडीने त्या कामाची दखल घेऊन आमदार साहेबांनी लगेच मंजुरी देऊन शेतशिवार रस्ता करून दिले.

शिवार रस्ता करून दिल्याबद्दल माननीय आमदार राजेश पाडवी साहेबांचे जाम ग्रामस्थांनी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करीत आहे.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *