Thakkr Bappa आदिवासी वस्ती सुधार योजना नवीन विशेष माहिती.

Table of Contents

ठक्कर बाप्पा योजना : भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक आदिवासी वस्ती आहे. ही वस्ती ठाणे जिल्ह्यात वसलेली असून येथे आदिवासी समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. वस्तीतील मुलभूत सुविधांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना सुरू केली आहे. या लेखात, योजना, त्याचे फायदे, ठक्कर बाप्पामध्ये  ग्रामीण क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी समुदायांचे जीवन सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे, याबद्दल सविस्तर माहिती वाचा.

Thakkr Bappa आदिवासी वस्ती सुधार योजना नवीन विशेष माहिती.
Thakkr Bappa आदिवासी वस्ती सुधार योजना नवीन विशेष माहिती.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना महाराष्ट्र सरकारी उपक्रम ठक्कर बाप्पा योजणा ग्रामीण क्षेत्रात राहत असलेल्या आदिवासी समुदायांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने आहे. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचा एक भाग आहे.  ग्रामीण क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी समाज बांधवाना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज आणि रस्ते या मूलभूत सुविधा पुरवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.


Thakkr Bappa आदिवासी वस्ती सुधार योजनेचा उद्दिष्ट काय आहे?

या योजनेचे उद्दिष्ट असे आहे कि, 
 ग्रामीण क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांचा जीवनाचा दर्जा सुधारणे आणि त्यांना शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि उपजीविकेच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे असा उदिष्ट्य आदिवासी विकास विभागाचा आहे. महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ह्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 5 कोटी रु. करून  देते.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेचे लाभ.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेचे  ग्रामीण क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांसाठी अनेक फायदे आहेत. जसे आरोग्यदायी आणि स्वच्छ राहणीमानासाठी आवश्यक असलेल्या पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि वीज या मूलभूत सुविधा पुरवणे हे या ठक्कर बाप्पा योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

वस्तीतील शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचाही या योजनेचा उद्देश आहे. आदिवासी समुदायांना शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा आणि आरोग्य सेवा केंद्रे स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश आदिवासी समुदायांना प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम देऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे.


ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेची अंमलबजावणी

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत असते. 

१) योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पाणीपुरवठा, २) स्वच्छता आणि वीज सेटलमेंट यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर भर दिला जाईल. वस्तीत पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सुविधा उभारण्याचे काम सरकारने यापूर्वीच सुरू केले आहे.
योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात वस्तीमधील शैक्षणिक आरोग्य सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाईल. आदिवासी समुदायांना शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा आणि आरोग्य सेवा केंद्रे स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे.

योजनेचा तिसरा टप्पा आदिवासी समुदायांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देणार आहे. सरकारी योजना आदिवासी समुदायांना रोजगार शोधण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करण्यात मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण कौशल्य विकास कार्यक्रम प्रदान करतात.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेसाठी लाभार्थी 

  • आदिवासी क्षेत्र
  • अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र, 
  • माडा/मिनीमाडा क्षेत्र, 
  • प्रस्तावित माडा/मिनीमाडा क्षेत्र 
  • तसेच आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील 50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासींची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या/पाडे/ वाड्या/गावाच्या/ महानगरपालिका, नगरपरिषदेचे प्रभाग.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेसाठी पात्रता 

  • आदिवासी क्षेत्र असायला पाहिजे 
  • अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र, असायला पाहिजे 
  • माडा/मिनीमाडा क्षेत्र, असायला पाहिजे 
  • प्रस्तावित माडा/मिनीमाडा क्षेत्र असायला पाहिजे 
  • तसेच आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील असायला पाहिजे आणि  50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासींची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या/पाडे/ वाड्या/गावाच्या/ महानगरपालिका, नगरपरिषदेचे प्रभाग.ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

• प्रकल्प अहवाल 

• ग्रामपंचायत ठराव 
• लोकसंख्या प्रमाणपत्र 
• स्थळदर्शक नकाशा
ठक्कर बाप्पा योजनेसाठी लाभार्थी अर्ज (नमुना)

ठक्कर बाप्पा योजनेसाठी संपर्काचे पत्ते

आपल्या जवळच्या  संबंधित प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र. यांचे कार्यालय 

निष्कर्ष.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, एक सरकारी योजना,  ज्याचा उद्देश ठक्कर बाप्पाच्या आदिवासी वस्तीतील जीवनमानाच्या मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि  ग्रामीण क्षेत्रात राहत असलेल्या आदिवासी बांधवांना. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज, शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगाराच्या संधी यासह वस्तीमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी समुदायांसाठी या योजनेचे अनेक फायदे आहेत.

हेही वाचा : ग्रामीण क्षेत्रात राहत असलेल्या आदिवासी समाजाच्या इतर योजना कोणत्याThakkr Bappa आदिवासी वस्ती सुधार योजनाची संपूर्ण माहिती Youtube माध्यमातून.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *