बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना मराठीत / Bank Statement Application in Marathi

बँक स्टेटमेंट अर्ज कसा लिहावा मराठीत | बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना मराठी pdf | बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना | बँक स्टेटमेंट विनंती अर्ज कसा लिहावा नमुना अर्ज वाचा आणि आपल्या पद्धतीने शेअर करा.

Bank Statement Application : नमस्कार मित्रांनो आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. बँक स्टेटमेंट चा अर्ज कसा लिहावा (bank statement application in Marathi). आम्ही तुम्हाला बँक स्टेटमेंट मिळण्यासाठी अर्ज कसा लिहावा त्या बद्दल उपयोगी असा लेख देत आहोत. चला तर मग सुरवात करूया.

बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना मराठीत / Bank Statement Application in Marathi

Bank Statement Application :  तुम्ही बँक स्टेटमेंटसाठी अर्ज लिहिण्याच्या प्रत्यन करत असल्यास, आम्ही तुमच्या साठी  Bank Statement Application Format Marathi लिहून देत आहे. तो  वापरू शकता. लक्षात ठेवा आम्ही दिलेला नमुना आपल्या हाताने लिहून आपण आपल्या बँकेतून Statement काढू शकता.

बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना मराठीत / Bank Statement Application in Marathi

प्रति

  • मा.सो शाखाधिकारी [बँकेचे नाव],
  • यांच्या सेवेशी
  • दिनांक
  1. अर्जदार : [तुमचे नाव]
  2. संपूर्ण पत्ता : [तुमचा पत्ता] [फोन नंबर]
  3. विषय: बँक स्टेटमेंट मिळणे बाबत.

महोदय,

मा. सो. शाखाधिकारी मी वरील विषयानुसार आपणास विनंती पूर्वक लेखी अर्ज करितो कि, मी [तुमचे नाव लिहा] असे आहे , माझे बचत खाते आपल्या बँक शाखेत असून माझा खातेत काही पैशांची अफरातफर झालेली दिसून येत आहे, त्या करिता माझे खातेचे बँक Statement काढून द्यावे.

माझे बचत खातेचे Statement  [दिनांक  तारीख] ते [अंतिम दिनांक ] या कालावधी पर्यंत माझ्या स्वतःचे बँक स्टेटमेंट झेरॉक्स  प्रती देण्यात यावे. माझे बचत खाते माहिती  खालीलप्रमाणे देत आहे.:

  • खातेधारकाचे नाव: [तुमचे नाव]
  • खाते क्रमांक: [तुमचा खाते क्रमांक]

मा साहेब मी नमूद केलेल्या कालावधीसाठी बँक स्टेटमेंट आवश्यक आहे. मला समजते की या झेरॉक्स  प्रतीसाठी काही प्रक्रिया शुल्क असू शकतात  ते भरायला तयार आहे.  कृपया झेरॉक्स  प्रतिचे शुल्क आणि पेमेंटच्या प्राधान्य पद्धतीबद्दल माहिती द्या.

मा. शाखाधिकारी साहेब आपण माझ्या या प्रकरणाकडे त्वरित लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला जर का माझ्याकडून आणखी कोणतीही माहिती अथवा कागदपत्रे हवी असल्यास, कृपया माझ्याशी [तुमचा फोन नंबर] संपर्क करू शकता.  सोबत बँकेचे पासबुक झेरॉक्स आणि आधार कार्ड चे झेरॉक्स प्रत जोडत आहे.

मी या विनंतीच्या अर्जाने  जलद निराकरणाची अपेक्षा करतो.

प्रामाणिकपणे,

  • [तुमचे पुर्ण नाव]
  • [तुमची स्वाक्षरी – ]

हेही वाचा : Bank statement Application letter Link 

बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना PDF / Bank Statement Application PDF

बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना मराठीत Photo / Bank Statement Application in Marathi Photo

बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना मराठीत Photo / Bank Statement Application in Marathi Photo
बँक स्टेटमेंट अर्ज नमुना मराठीत Photo / Bank Statement Application in Marathi Photo

Important Links : 

Related Notification Information Pdf : Click Here
Official Website Information Link :  Click Here
Join Us On Facebook  Click Here
Join Us On Telegram  Click Here
Join Us On WhatsApp  Click Here
Join Us On Instagram  Click Here

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *