भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना. Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana

Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana : महाविकास आघाडीचा मोठा निर्णय. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजनेंतर्गत इयत्ता १० वी मध्ये ९० टक्केवारी किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष पुरस्कार! देण्यात येत आहे. संपूर्ण माहिती वाचा.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना. Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना. Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana

Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana : ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (BARTI) मार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इयत्ता 10 वी मध्ये 90% पेक्षा जास्त गुण मिळविलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना 2021. सुरू करण्यात आली आहे.

Table of Contents

Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना.

ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था आहे. ही योजना मार्च – 2021 या शैक्षणिक वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेसंदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

What is the objective of Dr Babasaheb Ambedkar grant Yojana? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुदान योजनेचे उदिष्ट काय आहे

MH-CET, NEET, JEE इ. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना तत्सम परीक्षांच्या तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे.

What is the prize amount of Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana? : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुदान योजनेचे बक्षीस रक्कम किती आहे  ?

इयत्ता अकरावी आणि बारावीसाठी (प्रति विद्यार्थी) 2,000 रक्कम रु.

Related News Post :

What is the criteria for Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana Incentive Award Scholarship : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुदान योजनेचे प्रोत्साहन पुरस्कार शिष्यवृत्तीचे निकष काय आहे

 • 1) या योजनेचा लाभ शैक्षणिक सत्र 2020-21 पासून पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी लागू होईल.
 • २) विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावा.
 • 3) या प्रोत्साहन पुरस्कार शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी, विद्यार्थ्याच्या पालकांचे दारिद्र्यरेषेखालील किंवा त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. पर्यंत असणे बंधनकारक आहे. 250,000/- (शब्दशः दोन लाख पन्नास हजार रुपये).
 • 4) या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना पुढील व्यावसायिक शिक्षणाची (MH-CET, NEET, JEE इ.) तयारी करण्यासाठी दिला जात असल्याने, विद्यार्थ्याला इयत्ता 11वी मध्ये प्रवेश घेणे आवश्यक आहे. पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
 • 5) योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केल्यानंतर, पहिल्या हप्त्याची रक्कम रु. 50,000/- आरटीजीएसद्वारे संबंधित विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जातील.
 • 6) योजनेचे उर्वरित 03 हप्ते 06 महिन्यांच्या कालावधीनुसार दिले जातील परंतु त्यासाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्याने इयत्ता 11वी आणि 12वीच्या मध्य-वर्ष/वार्षिक परीक्षेत किमान 75% गुण मिळवणे आवश्यक आहे. (भाषा विषयाचे गुण वगळून)
 • 7) पालकांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, जात प्रमाणपत्र इत्यादी पुरावे आवश्यक असल्यास चौकशी केली जाईल.
 • 8) अर्जामध्ये खोटे, बनावट, दिशाभूल करणारे पुरावे/कागदपत्रे सादर केल्यास, विद्यार्थ्याला योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल आणि योजनेचा लाभ दिल्यास, लाभ वसूल केला जाईल.

  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना शिष्यवृत्तीसाठी काही प्रक्रिया . Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana:-

 • 1) या योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांना 10 वी मध्ये 90% पेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
 • 2) या योजनेचा अर्ज आणि योजनेची माहिती पीडीएफ स्वरूपात ‘बार्टी’ कार्यालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. तुम्ही खालील लिंकवरून अर्ज आणि माहितीची PDF देखील डाउनलोड करू शकता.
 • 3) अर्जदार विद्यार्थ्याने/पालकांनी अर्ज बार्टीच्या वेबसाइटवरून डाउनलोड करून भरावा आणि अर्ज खालील पत्त्यावर नोंदणीकृत पोस्टाने बार्टीच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठवावा.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना  कार्यालयाचा पत्ता –

 •  (BARTI)’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था.
 • मुख्यालय: 28 राणीचा बाग, कॅम्प, पुणे – 411 001,
 • संपर्क क्रमांक: 020 – 26333330/26333339

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना अधिकृत संकेतस्थळ:

 •  ०१) https://barti.maharashtra.gov.in/
 •  ०२) https://barti.in/media_inner_new.php?id=VFZSVmR3PT0=
 • अर्जासोबत पालकांनी दिलेला स्वयंघोषणा फॉर्म आणि मुख्याध्यापकांनी द्यावयाचे शिफारसपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे / पुरावे उदा. गुण, शाळा सोडल्याचा दाखला, रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती प्रमाणित करून जोडल्या पाहिजेत.
 • योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जांची बार्टी कार्यालय स्तरावर छाननी केली जाईल.
 • योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल आणि खालीलप्रमाणे योजनेचा लाभ दिला जाईल.
 • (अ) योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केल्यानंतर, पहिल्या हप्त्याची रक्कम रु. 50,000/- आरटीजीएसद्वारे संबंधित विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जातील.
 • (ब) योजनेचे उर्वरित तीन हप्ते सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी दिले जातील. (भाषा विषयाचे गुण वगळून)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजनाआवश्यक कागदपत्रे: –

 • 1) अर्जाचा नमुना.
 • 2) विद्यार्थ्याची SSC बोर्डाची मार्कशीट (E.10). (प्रमाणित प्रत)
 • 3) SSC बोर्डाचा शाळा सोडल्याचा दाखला (E.10). (प्रमाणित प्रत)
 • 4) सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले विद्यार्थी/वडिलांचे जात प्रमाणपत्र. (प्रमाणित प्रत)
 • 5) 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी तहसीलदार/सक्षम अधिकाऱ्याचे उत्पन्न प्रमाणपत्र. (मूळ प्रत)
 • 6) विद्यार्थी निवास प्रमाणपत्र. (प्रमाणित प्रत)
 • 7) विद्यार्थ्याच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्याची झेरॉक्स प्रत. (प्रमाणित प्रत)
 • 8) विहित नमुन्यात पालक/पालकांची स्वयं-घोषणा.
 • 9) विहित नमुन्यातील मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र किंवा शिफारस पत्र. 
 • 10) 10) कुटुंबाचे पिवळे रेशनकार्ड. (असल्यास प्राधान्य)

Important Links

Notification (जाहिरात) येथे क्लिक करा 
Official Website (अधिकृत वेबसाईट) येथे क्लिक करा 
Join Us On WhatsApp येथे क्लिक करा
Join Us On Telegram येथे क्लिक करा
Join Us On Facebook येथे क्लिक करा
Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana Pdf येथे क्लिक करा 
Dr Babasaheb Ambedkar Anudan Yojana Download PDF येथे क्लिक करा 

Related Informational Post :

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *