महाराष्ट्रचे 1960 ते 2023 पर्यंत चे सर्व मुख्यमंत्री यादी | Maharashtra CM list 1960 to 2023

Maharashtra CM list 1960 to 2023 | महाराष्ट्रचे 1960 ते 2023 पर्यंत चे सर्व मुख्यमंत्री यादी  | List Of CM of Maharashtra | List Of Chief Minister of Maharashtra | Maharashtra CM list

Maharashtra CM list 1960 to 2023 | महाराष्ट्रचे 1960 ते 2023 पर्यंत चे सर्व मुख्यमंत्री यादी  | List Of CM of Maharashtra | List Of Chief Minister of Maharashtra | Maharashtra CM list

महाराष्ट्रचे सर्व मुख्यमंत्री यादी | Maharashtra CM list 1960 to 2023

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री यांची यादी  Maharashtra CM list 1960 to 2023 | List Of CM of Maharashtra ) १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देश स्वतंत्र झाल्या पासून आता पर्यंत महाराष्ट्रचे सर्व मुख्यमंत्री नावे  Maharashtra CM list 1960 to 2024 ) यादी आणि त्यांच्या कार्यकाल सह माहिती देत आहे.

New Old Chief Minister List : Maharashtra CM list 1960 to 2023

अनुक्रम मुख्यमंत्री तारीख ते  तारीख पर्यंत  पक्ष 
1 यशवंतराव चव्हाण 1 मे
1960
20 नोव्हेंबर
1962
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
2 मारोतराव कन्नमवार 20 नोव्हेंबर
1962
२४ नोव्हेंबर
१९६३
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
3 पीके सावंत 25 नोव्हेंबर
1963
५ डिसेंबर
१९६३
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
4 वसंतराव नाईक ५ डिसेंबर
१९६३
 21 फेब्रुवारी
1975
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
5 शंकरराव चव्हाण 21 फेब्रुवारी
1975
१७ मे
१९७७
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
6 वसंतदादा पाटील १७ मे
१९७७
१८ जुलै
१९७८
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (उर्स)
7 शरद पवार १८ जुलै
१९७८
17 फेब्रुवारी
1980
भारतीय काँग्रेस (समाजवादी)
8 रिक्त राष्ट्रपती राजवट १७ फेब्रुवारी १९८० ९ जून १९८०   N/A
9 अब्दुल रहमान अंतुले ९ जून १९८० २१ जानेवारी १९८२ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
10 बाबासाहेब भोसले २१ जानेवारी १९८२ २ फेब्रुवारी १९८३ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
11 वसंतराव दादा पाटील २ फेब्रुवारी १९८३ ३ जून १९८५ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
12 शिवाजीराव निलंगेकर ३ जून १९८५ १२ मार्च १९८६ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
13 शंकरराव चव्हाण १२ मार्च १९८६ २६ जून १९८८ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
14 शरद पवार २६ जून १९८८ ४ मार्च १९९० भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
15 शरद पवार ४ मार्च १९९० २५ जून १९९१ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
16 सुधाकरराव नाईक २५ जून १९९१ १९९१ ६ मार्च १९९३ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
17 शरद पवार ६ मार्च १९९३ १४ मार्च १९९५ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
18 मनोहर जोशी १४ मार्च १९९५ १ फेब्रुवारी १९९९ शिवसेना(शिवसेना-भाजप)
19 नारायण राणे १ फेब्रुवारी १९९९ १८ ऑक्टोबर १९९९ शिवसेना(शिवसेना-भाजप)
20 विलासराव देशमुख १८ ऑक्टोबर १९९९ १८ जानेवारी २००३ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
21 सुशीलकुमार शिंदे १८ जानेवारी २००३ १ नोव्हेंबर २००४ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
22 विलासराव देशमुख १ नोव्हेंबर २००४ ८ डिसेंबर २००८ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
23 अशोक चव्हाण ८ डिसेंबर २००८ ७ नोव्हेंबर २००९ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
24 पृथ्वीराज चव्हाण ११ नोव्हेंबर २०१० २८ सप्टेंबर २०१४ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
25 रिक्त
राष्ट्रपती राजवट
२८ सप्टेंबर २०१४ ३१ ऑक्टोबर २०१४   N/A
26 देवेंद्र फडणवीस ३१ ऑक्टोबर २०१४ १२ नोव्हेंबर २०१९ भारतीय जनता पक्ष(शिवसेना-भाजप)
27 रिक्त
राष्ट्रपती राजवट
१२ नोव्हेंबर २०१९ २३ नोव्हेंबर २०१९   N/A
28 देवेंद्र फडणवीस २३ नोव्हेंबर २०१९ २८ नोव्हेंबर २०१९  भारतीय जनता पक्ष(भाजप-राष्ट्रवादी)
29 उद्धव ठाकरे २८ नोव्हेंबर २०१९ ३० जून २०२२ शिवसेना(महाविकास आघाडी)
30 एकनाथ शिंदे ३० जून २०२२ विद्यमान शिवसेना-भाजप राष्ट्रवादी (युती)

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यादी Pdf / Maharashtra CM list 1960 to 2023 PDF Click Here

Maharashtra CM list 1960 to 2023 | महाराष्ट्रचे 1960 ते 2023 पर्यंत चे सर्व मुख्यमंत्री यादी  | List Of CM of Maharashtra | List Of Chief Minister of Maharashtra | Maharashtra CM list
Maharashtra CM list 1960 to 2023 | महाराष्ट्रचे 1960 ते 2023 पर्यंत चे सर्व मुख्यमंत्री यादी  | List Of CM of Maharashtra | List Of Chief Minister of Maharashtra | Maharashtra CM list

 Maharashtra CM list 1960 to 2023 with Party Name :

अनुक्रम मुख्यमंत्री पक्ष 
1 यशवंतराव चव्हाण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
2 मारोतराव कन्नमवार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
3 पीके सावंत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
4 वसंतराव नाईक भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
5 शंकरराव चव्हाण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
6 वसंतदादा पाटील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (उर्स)
7 शरद पवार भारतीय काँग्रेस (समाजवादी)
8 रिक्त राष्ट्रपती राजवट   N/A
9 अब्दुल रहमान अंतुले भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
10 बाबासाहेब भोसले भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
11 वसंतराव दादा पाटील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
12 शिवाजीराव निलंगेकर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
13 शंकरराव चव्हाण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
14 शरद पवार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
15 शरद पवार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
16 सुधाकरराव नाईक भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
17 शरद पवार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
18 मनोहर जोशी शिवसेना(शिवसेना-भाजप)
19 नारायण राणे शिवसेना(शिवसेना-भाजप)
20 विलासराव देशमुख भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
21 सुशीलकुमार शिंदे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
22 विलासराव देशमुख भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
23 अशोक चव्हाण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
24 पृथ्वीराज चव्हाण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस-राष्ट्रवादी)
25 रिक्त
राष्ट्रपती राजवट
  N/A
26 देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पक्ष(शिवसेना-भाजप)
27 रिक्त
राष्ट्रपती राजवट
  N/A
28 देवेंद्र फडणवीस  भारतीय जनता पक्ष(भाजप-राष्ट्रवादी)
29 उद्धव ठाकरे शिवसेना(महाविकास आघाडी)
30 एकनाथ शिंदे शिवसेना-भाजप राष्ट्रवादी (युती)

Maharashtra CM list 1960 to 2023 Click Here

Read More : 

अशाच नवनवीन माहिती साठी : शासकीय योजना : माहिती अधिकार : ग्रामपंचायत चे माहिती : साठी आमच्या सोसिअल मेडिया ला जॉईन व्हा : आम्ही दररोज नवीन माहिती शेअर करत असतो.

Related Notification Information Pdf : Maharashtra CM list 1960 to 2023 Click Here
Official Website Information Link : Maharashtra CM list 1960 to 2023  Click Here
Join Us On Facebook  Click Here
Join Us On Telegram  Click Here
Join Us On WhatsApp  Click Here
Join Us On Instagram  Click Here

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *