शासकीय योजना ची Online तक्रार कुठे करावी. Where to complain online about government schemes

शासकीय योजना ची Online तक्रार कुठे करावी. Where to complain online about government schemes
कर्मचारी हमी योजनेशी संबंधित Online तक्रार कुठे करावी

online complain gov schemes / शासकीय योजना ची Online तक्रार कुठे करावी

Mahadbt Farmer योजना विषयी तक्रार अर्ज नमुना वाचा किंवा कर्मचारी हमी योजनेशी संबंधित फलोत्पादन विकास योजना (ईजीएस) Online तक्रार कुठे करावी आणि कशी करावी संपूर्ण माहिती मिळेल. 2024 online complain gov schemes 
मा. सो. कृषी अधिकारी यांच्या सेवेशी
दिनांक :
अर्जदार : तक्रार कर्ते चे पूर्ण नाव लिहा.

विषय : कांदाचाळ अनुदान चौकशी करून कार्यवाही करून मिळणे बाबत.

वरील विषयाअनुसरून आपले सरकार ऑनलाईन तक्रारी करीत आहे, कि मी  ( पूर्ण नाव लिहा / पूर्ण पत्ता लिहा .)   येथील अतिदुर्गम भागातील सुशिक्षित तरुण रहिवासी असून माझा आईचा नावाने कांदाचाळ अनुदान रक्कम कमी दिल्याने वरिष्ठ अधिकारी यांची चौकशी करून कार्यवाही करून मिळणे बाबत.

मा. महोदय साहेब “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” योजने अंतर्गत “कांदा चाळ ” माझा आईचा नावाने मंजूर झाले होते पूर्व-संमती नुसार कांदाचाळ अनुदान योजना 1 लाख 75 हजार इतके होते. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर मी लगेच कामाला सुरवात केले, कांदाचाळ बांधायला मला अडीच लाख पेक्षा जास्त रुपये लागले. कांदाचाळ बांधण्यासाठी लागणारी साहित्य नुसार बांधकाम केले तसेच कांदाचाळ बांधण्यासाठी लागणारी साहित्य चे सर्व बिल मी ऑनलाईन अपलोड केले. नंतर काही दिवसांत मोकातापासाणी करण्यासाठी कृषी मंडळ अधिकारी आले, आणि फोटो वैगरे काढले, त्यानंतर आज ऑनलाईन माध्यमातून DBT द्वारे मला कांदाचाळ अनुदान योजना 1 लाख 75 हजार इतके रुपये मिळायला हवे होते. परंतु तसे न होता ५० टक्के अनुदान योजनेतून मला ७९०१२ रुपये इतके कमी रुपये देण्यात आले.

तसेच माझा कांदाचाळ योजनेत कोणतेही कामे अपूर्ण नसल्याने कांदाचाळ योजनेची पूर्वसंमती हि 1 लाख 75 हजार इतकी होती, तरी मोकातपासाणी करण्याऱ्या अधिकार्याने ७९०१२ रुपये इतके अनुदान देऊन मला निराश केले आहे. देण्यात आले आहे. माझा तक्रार करण्याचा उदेश असाच कि 1 लाख 75 हजार इतके रुपये मिळायला हवे होते. किंवा त्या पेक्षा १ लाख ५० हजार दिले असते तरी चालले असते. तरी मा कृषी साहेबाना विनंती करू इस्छितो कि बाकीचे अनुदान परत ऑनलाई DBT पोर्टल च्या माध्यमातून द्यावे. हि नम्र विनंती

“एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” योजने अंतर्गत “कांदा चाळ ” चे बाकीचे रुपये न मिळाल्यास मी अपहार केल्याचा गुन्हा आणि मी बडतर्फी चा शासन निर्णय, नुसार कोर्टात याचिका दाखल करेन. तक्रार कर्ता ( पूर्ण नाव लिहा / पूर्ण पत्ता लिहा /मोबाईल नंबर लिहा.)  सोबत कांदा चाळ पूर्वसंमती देलेले प्रत अपलोड करीत आहे.

फलोत्पादन विकास योजनेची ऑनलाई तक्रार कुठे करावी / online complain gov schemes

शासकीय योजनांची कोणतेही तक्रार करायची असल्यास किंवा कांदाचाळ अनुदान योजनेची तक्रार करायची असल्यास  सर्वप्रथम https://grievances.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळ वर जाऊन लॉग इन व्हा. लॉग इन झाल्यानंतर संबंधित तक्रार हि प्रथम Taluka Agriculture Office select करा. आणि आपले तक्रारी काय आहे ते लिहा आणि सबमिट करा.

कर्मचारी हमी योजनेशी संबंधित Online तक्रार कुठे करावी. / online complain gov schemes

जर का कांदाचाळ किंवा इतर योजनेची प्रथम तक्रार करूनही कोणतेही प्रतिसाद न मिळाल्यास परत https://grievances.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळ वर जाऊन जाऊन लॉग इन व्हा. लॉग इन झाल्यानंतर संबंधित तक्रार हि प्रथम Sub Divisional Agriculture Office select करा. आणि आपले तक्रारी काय आहे ते लिहा आणि सबमिट करा.

कर्मचारी हमी योजनेशी संबंधित Online तृतीय तक्रार कुठे करावी. / online complain gov schemes

जर का कांदाचाळ किंवा इतर योजनेची द्वित्तीय तक्रार करूनही कोणतेही प्रतिसाद न मिळाल्यास परत https://grievances.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळ वर जाऊन जाऊन लॉग इन व्हा. लॉग इन झाल्यानंतर संबंधित तक्रार हि द्वित्तीय District  Agriculture Office select करा. आणि आपले तक्रारी काय आहे ते लिहा आणि सबमिट करा.

कर्मचारी हमी योजनेशी संबंधित Online चतुर्थ तक्रार कुठे करावी. / online complain gov schemes

जर का कांदाचाळ किंवा इतर योजनेची तृतीय तक्रार करूनही कोणतेही प्रतिसाद न मिळाल्यास परत https://grievances.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळ वर जाऊन जाऊन लॉग इन व्हा. लॉग इन झाल्यानंतर संबंधित तक्रार हि तृतीय Divisional Agriculture Office select करा. आणि आपले तक्रारी काय आहे ते लिहा आणि सबमिट करा.

कर्मचारी हमी योजनेशी संबंधित लास्ट तक्रार कुठे करावी. / online complain gov schemes

जर का कांदाचाळ किंवा इतर योजनेची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तक्रार करूनही कोणतेही प्रतिसाद न मिळाल्यास परत https://grievances.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळ वर जाऊन जाऊन लॉग इन व्हा. लॉग इन झाल्यानंतर संबंधित तक्रार हि तृतीय Agriculture Department Mantralaya select करा.
आणि आपले तक्रारी काय आहे ते लिहा आणि सबमिट करा. या ठिकाणी केल्यास संपूर्ण कार्यालय ची अधिकाऱ्यांचे पत्र लेखी जबाब मिळेल. कर्मचारी हमी योजनेशी कांदाचाळ किंवा इतर योजनेची चौकशी का केली नाही याची देखील माहिती मिळेल.

How to complain online to your government Scheme ?

Important Information Links

online complain gov schemes

Notification 

(जाहिरात)

     येथे क्लिक करा 

online complain gov schemes

Official Website

(अधिकृत वेबसाईट)

     येथे क्लिक करा 
Join Us On WhatsApp        येथे क्लिक करा 
Join Us On Telegram      येथे क्लिक करा 
Join Us On Instagram       येथे क्लिक करा 
Join Us On Facebook      येथे क्लिक करा 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *